Fiber/ tele

Teltech tilbyr alle typar tenester retta mot Tele og fibermarknaden.

Me kan hjelpe med alt frå feilretting og mindre installasjonsoppdrag, til komplette prosjekt der me tek heile jobben frå planlegging av utbygging og gjennomføring – heilt til alle kundane er på nett.

Teltech har og jamleg oppdrag for større lokale og nasjonale aktørar innan kraftverk, veganlegg, mobil/tele og fiberutbygging.

Me har godkjenning for å arbeida langs veg og jernbane.

Teltech har prosjektert og installert Voss Fiber sitt nett på Voss, og er no i gang med utbygging for Hardanger Energi Breiband.

Me har blåseutstyr/kompressor for alle typar fiberkablar og  eigne fiberskøytebilar.

Kontakt oss

Teltech AS
Dalsmoen 17,
5709 Voss

E-post: post@teltech.no
Telefon: 56 53 00 50

Kontakt oss

Kontakt oss i dag, me har kompetansen og erfaringa du treng for å gjennomføre ditt prosjekt.