Teltech har fått nye eigarar.

I juni 2023 fekk Teltech nye eigarar. 

Voss Energi AS og Energiselskapet Hardanger AS, eig no 50% kvar av selskapet.

Dette gjev oss mogelegheiter til vidare vekst, og samtidig ei tryggheit for både våre leverandørar og kundar.

Les mer